Oznam o dočasnom uzavretí hotela

oznam veľký

Milí naši hostia,

vedenie nášho hotela sa rozhodlo aj na základe odporúčania Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pripojiť k výzve o dočasnom uzatvorení hotela. Vážime si Vaše zdravie, ale aj zdravie našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

 

Od 14.03.2020 máme uzatvorený celý hotel do odvolania.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja situácie.

 

Všetkých našich hostí, ktorí majú nastúpiť na pobyty, budeme kontaktovať s bližšími  informáciami.

Veríme, že sa situácia celospoločensky upokojí. Držme si palce a správajme sa zodpovedne, aby sa nám podarilo všetkým, čo v najlepšej možnej miere ustáť toto obdobie.

 

Prajeme veľa zdravia Vám aj Vašim blízkym!

Preventívne opatrenia pre Váš komfort

pobyt s blogerkami

Vzhľadom na dianie posledných dní nepodceňujeme dobré rady a rešpektujeme zvýšené preventívne opatrenia. Všetky úkony sme vo zvýšenej miere začali preventívne vykonávať už od od prvej výzvy vydanej hlavným hygienikom, aby sme sa v čo najlepšej miere správali zodpovedne.

 

Prijali sme tieto opatrenia:

 • umiestnili sme informačné letáky z oficiálnej stránky Úradu verejného zdravotníctva na recepciu, v reštaurácii, pri wellness bare a pri masážach
 • zriadili sme dezinfekčné stanice na umytie rúk pri detskom kútiku, hlavnej reštaurácii, wellness bare, masážach
 • zvýšili sme frekvenciu upratovania a čistenia spoločných priestorov a toaliet: všetky prípravky používame v kombinácii so zmesou s antibakteriálnymi a dezinfekčnými účinkami
 • vo zvýšenej miere dezinfikujeme kľučky, bar, stoly, masérske lôžka, pulty, detské stoličky, hračky v detskom kútiku a pani upratovačky majú dezinfekciu aj vo vode, s ktorou umývajú podlahy a plochy
 • štandardne kontrolujeme pH a iné ukazovatele vody v bazénoch (tak ako doteraz počas celého roka), aby bola naša voda v bazénoch nezávadná a zdravotne vyhovujúca
 • naši pracovníci- maséri, barmani, pani upratovačky a pracovníci pri výdaji jedla – majú k dispozícii aj dezinfekčné prostriedky v spreji pre prípadné požiadavky klientov
 • denne meriame telesnú teplotu našim zamestnancov pri nástupe do práce 

Žiadame o opatrnosť našich hostí

Chceme poprosiť našich hostí a klientov: ak sa u nich prejavujú akékoľvek známky respiračného ochorenia, ktorí sa liečia aj na iné ochorenia a seniori, ktorí sú rizikovou kategóriou a pre ktorých je nákaza zdraviu vysoko nebezpečná, aby kontaktovali naše rezervačné oddelenie, nakoľko nedoporučujeme príchod do hotela. Rovnako žiadame hostí, ktorí v poslednom období navštívili oblasti, ktoré sú podľa MZV SR vyhlásené za rizikové, aby zvážili príchod do nášho hotela.

Klienti, ktorí z vyššie uvedených dôvodov zrušia pobyt vo Wellness Hoteli Patince, si môžu uplatniť náhradný termín pobytu, alebo vytvoríme darčekový poukaz s dlhšou dobou platnosti, ak už záloha za pobyt bola vopred uhradená.

Veríme, že aj týmito opatreniami zvýšime Váš komfort a spoločným zodpovedným prístupom ochránime naše zdravie.

Súťaž o pobyt

súťaž o pobyt Wellness Patince

Vyhrajte pobyt vo Wellness Hoteli Patince****

 

Odpočiňte si od každodenných starostí vo wellness hoteli na juhu Slovenska, ktorý patrí medzi top atrakcie Nitrianskeho kraja. Celoročný bazénový a saunový svet je ideálnym miestom na relax. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré je počas tematických pobytov pripravený bohatý program. 

Chcete vyhrať pobyt u nás? Zapojte sa do súťaže a vyhrajte pobyt pre dve osoby v hodnote 299 eur. 

 

Pre zapojenie sa do súťaže stačí zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa vo vašej e-mailovej schránke, čím sa prihlásite na odber na našich noviniek. 

Na Vašu emailovú adresu bol zaslaný potvrdzujúci email.

Prihlásenie sa nepodarilo, skúste neskôr prosím.

Používateľ s týmto emailom už je prihlásený.

O čo súťažíme?

 

V hre je pobyt Classic 2 osoby na 2 noci v hodnote 299 €. Zahŕňa:

 • 2 noci vo Wellness Hoteli Patince **** v komfortnej dvojlôžkovej izbe Standard pre 2 osoby
 • polpenziu: raňajky a večera formou bufetových stolov alebo výberom zo 4-chodového menu
 • neobmedzený vstup do bazénového a saunového sveta
 • neobmedzený vstup do fitness centra
 • relaxačný program vo vyhradených dňoch

 

 

 

Štatút Súťaže o pobyt pre 2 osoby na 2 noci

Spoločnosť WELLNESS s.r.o. vyhlasuje súťaž o pobyt pre dve osoby vo Wellness hoteli Patince****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o pobyt pre 2 osoby na 2 noci” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť WELLNESS s.r.o., so sídlom Patince 431, 946 39, IČO: 35 844 965, (ďalej len „organizátor“). Pre zapojenie sa do súťaže stačí zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa vo vašej e-mailovej schránke, čím sa prihlásite na odber našich noviniek. Súťaž prebieha od 24. februára do 9. marca 2020.

II. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktokoľvek, kto splnil podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení o novinkách, ponúkaných produktoch a seminároch prevádzkovateľa a to formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.wellnesspatince.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Organizátor prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele newsletter správy.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

 • je občanom SR;
 • je plnoletý alebo
 • nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 24. 02. do 09. 03. 2020. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa v jeho e-mailovej schránke, čím sa prihlási na odber našich noviniek. Používanie viacerých identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz. Súťaž bude ukončená 09. 03. 2020 o polnoci. Zo všetkých zapojených súťažiacich v čase trvania súťaže na www.wellnesspatince.sk (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercu

Víťaz získa pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo Wellness Hoteli Patince****. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhry

Organizátor do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do e-mailu napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom súťaže, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Dátum vydania pravidiel: 18.02.2020

Animačný program – Jarné prázdniny

Flippy maskot

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

14.2. PIATOK

18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM  – Reštaurácia
19:00 – 20:00 TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – pre deti i dospelých – Bowling bar

15.2. SOBOTA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
11:30 – 12:00 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
14:20 – 15:20 NORDIC WALKING – Zraz pri recepcii
15:00 – 17:00 KREATÍVNE DIELNIČKY – Foyer A
16:00 – 16:20 AQUA AEROBIC – Bazénový svet
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 MINIDISCO – Bowling Bar

16.2. NEDEĽA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 RANNÁ ROZCVIČKA – KS Juh
11:30 – 12:00 AQUAGYM – Bazénový svet
15:00 – 15:30 POOBEDNÁ PRECHÁDZKA (v prípade priaznivého počasia) – Zraz na recepcii
16:00 – 17:00 MAĽOVANIE NA TVÁR – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 PREMIETANIE ROZPRÁVKY – KS Sever

17.2. PONDELOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
11:30 – 12:00 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
14:00 – 15:00 POOBEDNÁ PRECHÁDZKA (v prípade priaznivého počasia) – Zraz pri recepcii
15:30 – 16:00 MAĽOVANIE NA TVÁR – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 DARTS – TURNAJ V ŠÍPKACH – Bowling Bar

18.2. UTOROK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
11:30 – 12:00 AQUAGYM – Bazénový svet
14:00 – 16:00 KREATÍVNE DIELNIČKY – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 MINIDISCO – Bowling Bar

19.2. STREDA

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 RODINNÉ SÚŤAŽE – Foyer A
11:30 – 12:00 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
14:00 – 15:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
15:30 – 16:00 MAĽOVANIE NA TVÁR – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 PREMIETANIE ROZPRÁVKY – KS Sever

20.2. ŠTVRTOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 RANNÁ ROZCVIČKA – KS Juh
11:20 – 11:50 AQUAGYM – Bazénový svet
15:00 – 16:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
16:00 – 17:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 KVÍZ PRE CELÚ RODINU – Bowling Bar

21.2. PIATOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
11:20 – 11:50 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
15:00 – 16:00 POOBEDNÁ PRECHÁDZKA (v prípade priaznivého počasia) – Zraz na recepcii
16:00 – 17:00 MAĽOVANIE NA TVÁR – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 MINIDISCO  -Bowling Bar

22.2. SOBOTA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
11:20 – 11:50 AQUAGYM – Bazénový svet
14:20 – 15:20 NORDIC WALKING S INŠTRUKTORKOU – Zraz na recepcii
15:00 – 17:00 KREATÍVNE DIELNIČKY – Foyer A
16:00 – 16:20 AQUA AEROBIC – Bazénový svet
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 PREMIETANIE ROZPRÁVKY – KS Sever

23.2. NEDEĽA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 10:30 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

26.2. STREDA

18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 DARTS – TURNAJ V ŠÍPKACH – Bowling Bar

27.2. ŠTVRTOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
11:20 – 11:50 AQUAGYM – Bazénový svet
15:00 – 15:30 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
16:00 – 17:00 RODINNÉ SÚŤAŽE – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 TURNAJ V BILIARDE – Bowling Bar

28.2. PIATOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
11:20 – 11:50 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
15:00 – 16:00 POOBEDNÁ PRECHÁDZKA (v prípade priaznivého počasia) – Zraz na recepcii
16:00 – 17:00 MAĽOVANIE NA TVÁR – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 PREMIETANIE ROZPRÁVKY – KS Sever

29.2. SOBOTA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 RANNÁ ROZCVIČKA – KS Juh
11:00 – 12:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
14:20 – 15:20 NORDIC WALKING S INŠTRUKTORKOU – Zraz na recepcii
15:00 – 17:00 KREATÍVNE DIELNIČKY – Foyer A

16:00 – 16:20 AQUA AEROBIC – Bazénový svet
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 MINIDISCO – Bowling Bar

1.3. NEDEĽA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 10:30 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A

Košický a Prešovský kraj

4.3. STREDA

18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 PREMIETANIE ROZPRÁVKY – KS Sever

5.3. ŠTVRTOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 RANNÁ ROZCVIČKA – KS Juh
11:20 – 11:50 AQUAGYM – Bazénový svet
15:00 – 16:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
16:00 – 17:00 DETSKÝ TURNAJ V STOLNOM FUTBALE – Veľký detský kútik
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 KVÍZ PRE CELÚ RODINU – Bowling Bar

6.3. PIATOK

09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
11:20 – 11:50 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
15:00 – 17:00 KREATÍVNE DIELNIČKY – Foyer A
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 MINIDISCO – Bowling Bar

7.3. SOBOTA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 11:00 BALÓNOVÉ KREÁCIE – Foyer A
11:20 – 11:50 BAZÉNOVÉ SÚŤAŽE – Bazénový svet
14:20 – 15:20 NORDIC WALKING S INŠTRUKTORKOU – Zraz na recepcii
15:00 – 17:00 KREATÍVNE DIELNIČKY – Foyer A
16:00 – 16:20 AQUA AEROBIC – Bazénový svet
18:30 – 18:40 VEČERA S FLIPPYM – Reštaurácia
19:00 – 20:00 MINIDISCO – Bowling Bar

8.3. NEDEĽA

08:30 – 09:30 POWERJOGA – KS Juh
09:00 – 09:10 RAŇAJKY S FLIPPYM – Reštaurácia
10:00 – 10:30 MAĽOVANIE NA TVÁR  – Foyer A

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Milé detičky, želáme vám prázdniny plné pohody a zábavy!

Valentín vo Wellness Hoteli Patince****

Valentínske menu v Patinciach

Vychutnajte si dokonalú valentínsku večeru vo dvojici len za 20 € / osobu. Pozrite si aké menu si pre Vás pripravil náš šéfkuchár.

 

Predjedlo

Roláda z údeného lososa s ricottou a kôprom, uhorkovo-mätové tzatziky, opečený toast     

Polievka

Zelerový krém s jablkami, modrým syrom a praženými lieskovcami

Hlavné jedlo

Grilované kačacie prsia s pečenou cviklou a omáčkou Demi-Glace, mrkvové pyré s kokosovým mliekom     

Losos na panvici so sezamom, batatovo-hlivové rezance   

Dezert

Malinový cheesecake s vanilkovou zmrzlinou   

 

Valentínske menu platí v termíne 14.2. – 16.2.2020. Na valentínsku večeru je nutné sa objednať 24 hod. vopred na tel. čísle +421 918 886 715!

 

Romantické chvíle zažijete aj na nočnom kúpaní v piatok 14.2.  od 22:00 do 01:00 hod.

Jarné prázdniny vo Wellness Hoteli Patince

jarné prázdiny vo Wellness Hotel Patince

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

17.2.2020 – 21.2.2020

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

24.2.2020 – 28.2.2020

Košický a Prešovský kraj

2.3.2020 – 6.3.2020

 

Vychutnajte si prvé jarné lúče a oddýchnite si vo Family Wellness Hoteli Patince. Neviete kam s deťmi počas jarných prázdnin? 

Vyberte si z našej ponuky najobľúbenejších pobytov:

 

Pohoda týždeň
99€ osoba / 2 noci
Pohoda víkend
125€ osoba / 2 noci
Wellness senior
109€ osoba/ 2 noci
Wellness aqua
129€ osoba/ 2 noci
Wellness weekend
149€ osoba / 2 noci

Rezervujte si svoj pobyt

 

Čo sme si pripravili pre deti?

Pre našich najmenších návštevníkov sme si pripravili bohatý program plný zábavy, vody a
smiechu. Vaše ratolesti sa môžu tešiť na:

 • priestranný detský kútik
 • zábavný animačný program
 • zdravé a chutné jedlá
 • stráženie detí a babysitting

A mnoho ďalších možností pre Vaše deti. Viac informácii nájdete tu.

 

V termínoch od 14.02. – 23.02., 26.02. – 01.03. a 04.03. – 08.03. sa o zábavný animačný program postarajú naši animátori.

Nebude chýbať obľúbená minidisco, maľovanie na tvár, aqua gym, kreatívne dielničky a balónové kreácie. Počas týchto dní budete môcť stretnúť aj nášho maskota Flippyho.

 

 

Vianočné trhy

vianočné trhy

Milí hostia, pozývame Vás na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 21.12.2019 od 11:00 do 18:00 hod. u nás vo Wellness Hoteli Patince****.

Tešiť sa môžete na výrobky od regionálnych výrobcov:

KALLI DESIGN

ELIHO RUŽE

AF MANUFAKTÚRA

ČÍPOŠ LACI CHILLI

PATMARKET

MAJA PLANET

FUNKCIONÁLNE POTRAVINY

 

Vianočnú atmosféru spríjemní kapela Eliho Csóku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Pobyt Traja králi – animačný program

letné aktivity Wellness Hotel Patince

Štvrtok 2.1.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Pečenie medovníčkov vo foyer B
11:00 – 11:30 Športové súťaže v detskom kútiku foyer B

14:00 – 15:00 Maľovanie na tvár vo foyer A
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Premietanie rozprávky v KS Sever

Piatok 3.1.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Ranná rozcvička – pre dospelých v KS Sever
10:30 – 11:30 ,,Babský kútik“ vo foyer A

14:00 – 15:00 Kreatívne dielne vo foyer A
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Minidisco v Bowling bare

Sobota 4.1.

08:30 – 09:30 Powerjoga v KS Sever
09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 11:00 Športové súťaže v detskom kútiku foyer B
11:00 – 11:30 Balónové kreácie vo foyer A

14:00 – 14:30 Bazénové súťaže v bazénovom svete
14:20 – 15:20 Nordic Walking s inštruktorkou – stretneme sa pri recepcii
14:30 – 15:00 Stolný tenis v bazénovom svete
16:00 – 16:30 Aqua aerobic v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Biliardový turnaj – pre dospelých v Bowling bare

Nedeľa 5.1.

08:30 – 09:30 Powerjoga v KS Sever
09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 11:00 Maľovanie na tvár vo foyer A
11:00 – 11:30 Bazénové súťaže v bazénovom svete

14:00 – 15:00 Kreatívne dielne vo foyer A
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 Bowlingový turnaj – pre deti i dospelých v Bowling bare

Pondelok 6.1.

10:00 – 10:30 Ranná rozcvička – pre dospelých v KS Sever
10:30 – 11:00 Balónové kreácie vo foyer A

Tešíme sa na Vás a želáme Vám deň plný radosti a zábavy!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Silvestrovský pobyt – animačný program

silvestrovský pobyt 2018 Wellness Hotel Patince

Pondelok 30.12.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 11:00 Maľovanie na tvár vo foyer A
11:00 – 11:30 Balónové kreácie vo foyer A

14:00 – 14:30 Športové súťaže v detskom kútiku foyer B
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Turnaj v stolnom futbale – pre dospelých v Bowling bare

Utorok 31.12. – Silvester

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 11:00 Kreatívne dielne vo foyer A
11:00 – 11:30 Bazénové súťaže v bazénovom svete
14:00 – 14:30 Zimná prechádzka – stretneme sa na recepcii

18:00 – 24:00 dozor v detskom kútiku vo foyer A

od 18:00 Silvestrovský galavečer v kongresovej sále Grande
– Bailadora dance group
– skupina CLUB 84
– slávnostná večera
– novoročný ohňostroj s prípitkom
– novoročný raut
– moderátor večera Roman Paulech

Streda 1.1. 2020

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Bazénové súťaže v bazénovom svete
11:00 – 11:30 Balónové kreácie vo foyer A

14:00 – 15:00 Kreatívne dielne vo foyer A
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Bowlingový turnaj – pre deti i dospelých v Bowling bare

Tešíme sa na Vás a želáme Vám deň plný radosti a zábavy!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Štefanský pobyt – animačný program

štefanský pobyt vo Wellness Hotel Patince

Štvrtok 26.12.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Ranná rozvička – pre dospelých v KS Sever
11:00 – 11:30 Balónové kreácie vo foyer A

14:00 – 15:00 Kreatívne dielne vo foyer A
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Minidisco v Bowling bare
20:00 Štefanská zábava v Bowling bare

Piatok 27.12.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Pečenie medovníčkov vo foyer B
11:00 – 11:30 Športové súťaže v detskom kútiku foyer B

14:00 – 15:00 Maľovanie na tvár vo foyer A
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Premietanie rozprávky v KS Sever

Sobota 28.12.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Bazénové súťaže v bazénovom svete
10:30 – 11:30 ,,Babský kútik“ vo foyer A

14:00 – 15:00 Kreatívne dielne vo foyer A
16:00 – 16:30 Aqua aerobic v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Bowlingový turnaj – pre deti i dospelých v Bowling bare

Nedeľa 29.12.

09:00 – 09:15 Raňajky s Flippym v reštaurácii
10:00 – 10:30 Ranná rozvička – pre dospelých v KS Sever
11:00 – 11:30 Balónové kreácie vo foyer A

14:00 – 14:30 Bazénové súťaže v bazénovom svete
14:30 – 15:00 Stolný tenis v bazénovom svete
15:30 – 16:00 Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45 Večera s Flippym v reštaurácii
19:00 – 20:00 Premietanie rozprávky v KS Sever

Tešíme sa na Vás a želáme Vám deň plný radosti a zábavy!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.