Ponuka fakultatívnych výletov v lete 2019

Milí hostia, aj v roku 2019 budeme pokračovať v druhom ročníku FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV, ktoré sme odštartovali počas leta 2018 a ktoré mali veľký úspech. 

Pre našich ubytovaných, ale aj neubytovaných klientov sme si na leto 2019 pripravili zaujímavé fakultatívne výlety, na ktorých zažijete neopakovateľné chvíle so svojimi blízkymi. Každý týždeň máme pre Vás naplánované výlety s výkladom kvalifikovaných sprievodcov, aby ste spoznali prírodu, pamiatky a zaujímavosti v okolí nášho regiónu.

Každotýždenný harmonogram výletov:

Po:      Vyhliadková plavba našou loďou WELLNESS 1:  okruh Marina Patince – Moča

Ut:      Večerná Budapešť s návštevou Tropikária a večernou plavbou po Dunaji so slovenským sprievodcom

St:       Vyhliadková plavba našou loďou WELLNESS 1:  okruh Marina Patince – Moča

Št:      Večerná Budapešť s návštevou Tropikária a večernou plavbou po Dunaji so slovenským sprievodcom

Pi:       Individuálna možnosť naplánovať si výlet do okolia z regionálnej ponuky výletov

So:      Vyhliadková plavba našou loďou WELLNESS 1:  okruh Marina Patince – Moča

Ne:      Individuálna možnosť naplánovať si výlet do okolia z regionálnej ponuky výletov

 

Večerná Budapešť s návštevou Tropikária a večernou plavbou po Dunaji so slovenským sprievodcom

Tento výlet je vhodný pre všetkých milovníkom romantiky, histórie a zážitkov. Zažijete krásy nielen dennej, ale aj večernej Budapešti v sprievode slovenského sprievodcu a okúsite atmosféry mesta známeho aj ako Perla na Dunaji. Zároveň máte možnosť navštíviť aj najväčšie morské akvárium v strednej Európe – Tropikárium, ktoré ponúka nezabudnuteľný a poučný zážitok pre deti, ale aj dospelých. Vo večerných hodinách si budete môcť oddýchnuť počas vyhliadkovej plavby po Dunaji a pozrieť si krásy mesta z lode.

 

Kedy?

Počas Letného pobytu takmer každý utorok a štvrtok:
(02.07., 04.07., 09.07., 11.07., 16.07., 18.07., 23.07., 25.07., 30.07., 01.08., 06.08., 08.08., 13.08., 15.08., 22.08., 27.08., 29.08.).

 

Program výletu:

 • odchod klimatizovaným autobusom z parkoviska Wellness Hotela Patince o 13:00 hod.
 • prehliadka mesta so slovenským sprievodcom – čo všetko na Vás čaká: Námestie hrdinov, Andrášiho trieda, Šándorov palác, Reťazový most, Tropikárium, Rybárska bašta, Matejov chrám, Budínsky hrad, Citadela panoráma, Parlament
 • o 21:00 večerná plavba v Budapešti
 • príchod späť na parkovisko Wellness Hotela Patince cca o 23:30 hod.

 

 

 

 

 

 

Cena výletu:

 • Dospelý: 19,90 € / osoba
 • Dieťa od 6 r. do 12 r.: 14,90 € / dieťa
 • Dieťa do 6 r.: ZDARMA
 • Cena výletu neobsahuje vstupné do Tropikária

 

Dodatočné ceny – vstupné do Tropikária:

 • Dospelý: 7,- € / osoba
 • Dieťa od 4 r. do 16 r.: 5,- €
 • do 4 r. zdarma

 

Dôležité informácie:

Nezabudnite si pribaliť cestovný pas pre dieťa!

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 25 prihlásených osôb.

 

Bližšie informácie a nahlasovanie na telefónnom čísle +421 915 999 014 alebo na recepcii hotela.

 

Pravidelné vyhliadkové plavby po Dunaji

Prístav Patince sa nachádza v krásnej prírodnej scenérii približne 1,5 km od Wellness Hotela Patince****.  Prístav poskytuje kotvisko pre osobnú loď  Wellness 1, s ktorou sa uskutočňujú vyhliadkové plavby v okolí Patiniec. V prístave nájdete aj priestor pre kotvenie 30 jácht a člnov. Počas plavby budete môcť spoznať okolitú prírodu Podunajska  so zachovanými zvyškami lužných lesov. Na lodi sa môžete občerstviť chladenými nápojmi. Loď má kapacitu 70 osôb.

 

Plavba na lodi v Patinciach

 

Kedy?

Počas Letného pobytu každý pondelok, stredu a sobotu
01.07., 03.07.,06.07.,08.07., 10.07., 13.07., 15.07., 17.07., 20.07., 22.07., 24.07., 27.07., 29.07., 31.07., 03.08., 05.08., 07.08., 10.08., 12.08., 14.08., 17.08., 19.08., 21.08., 24.08., 26.08., 28.08., 31.08.

 

Program:

 • o 13:30 hod. transfer turistickým vláčikom z parkoviska Wellness Hotela Patince do prístavu Marina Patince
 • o 14:00 hod. okružná plavba loďou po Dunaji (trvanie plavby cca 1 hodina)
 • o 15:30 hod. transfer turistickým vláčikom späť na parkovisko Wellness Hotela Patince

 

Cena:

 • Dospelý: 8,- € / osoba
 • Dieťa od 6 r. do 12 r.: 4,- € / dieťa
 • Dieťa do 6 r.: zdarma
 • Hostia, ktorí majú zakúpení Letný pobyt vo Wellness Hoteli Patince, majú jednu plavbu zdarma.

 

Dôležité informácie:

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 15 prihlásených osôb.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť plavbu v prípade nevhodných poveternostných podmienok alebo nevhodného stavu vody na Dunaji.

Bližšie informácie a nahlasovanie na telefónnom čísle +421 915 999 014 alebo na recepcii hotela.

Tešíme sa na Vás!

Štatút Súťaže o pobyt na 2 noci pre 2 osoby

Spoločnosť WELLNESS s.r.o. vyhlasuje súťaž o víkendový pobyt pre dve osoby vo Wellness hoteli Patince****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

 1. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž pobyt na 2 noci pre 2 osoby” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť WELLNESS s.r.o., so sídlom Patince 431, 946 39, IČO: 35 844 965, (ďalej len „organizátor“). Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže prispieť fotografiou z dovolenky a získať najviac „Páči sa mi to“ alebo „LIKE“. Fotografie je možné pridávať pod súťažný status na www.facebook.com/WellnessHotelPatince/ v priebehu 15. 7. – 31. 8. 2019.

 

 1. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

 1. a) vyhlasuje, že:
 2. je občanom SR;
 3. je plnoletý alebo

III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

 1. b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 15. 7. do 31. 8. 2019. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže prispieť fotografiou z dovolenky a získať najviac „Páči sa mi to“ alebo „LIKE“.  Používanie viacerých identít na Facebooku jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril. Súťaž bude ukončená
31. 8. 2019 o polnoci. Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na www.facebook.com/WellnessHotelPatince/ (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

 1. Cena pre výhercu

Víťaz získa pobyt na 2 noci pre 2 osoby vo Wellness hoteli Patince****. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

 1. Odovzdávanie výhry

Organizátor do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou www.facebook.com/WellnessHotelPatince/, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 1. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.facebook.com/WellnessHotelPatince/. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Dátum vydania pravidiel: 11.7.2019

 

Animačný program počas Kubánskeho víkendu

PIATOK 12.7.2019

 08:30 – 08:45          Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 – 11:00          Ranná rozcvička v KS Sever

10:30 – 11:00          Turnaj vo futbale KS Východ/Západ

11:30 – 12:00          Aquagym v bazénovom svete

14:00 – 14:30          Bazénové súťaže v bazénovom svete

14:00 – 15:00          Minigolf – stretnutie na recepcii

15:00 – 15:30          Ruské kolky vo vonkajšom areáli

16:00 – 16:30          Aquagym v bazénovom svete

 17:30 – 20:00         Grilovačka na letnej terase s cigánskou muzikou v reštaurácii

18:30 – 18:45          Večera s Flippym  v reštaurácii

19:30 – 20:30          Mini diskotéka v KS Sever

22:00 – 01:00          Romantické nočné kúpanie v bazénovom svete

 

SOBOTA 13.7.2019

 

08:30 – 08:45          Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 – 11:00          Rodinné hry s Jordanom a Jonathanom v KS Grande

11:00 – 11:15          Kŕmenie sumcov afrických Rímsky kúpeľ

11:00 – 12:00          Maľovanie na tvár foyer B

14:00 – 15:00          Vyhliadková plavba  Marina Patince

Transfer turistickým vláčikom z parkoviska hotela o 13:30 hod. Na plavbu je nutné sa vopred nahlásiť na recepcii.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si vyhradzujeme právo plavbu zrušiť.

14:00 – 17:00          Dočasné tetovanie vo foyer B

15:00 – 16:00          TANEČNÁ HODINA S NIURKOU v KS Grande

16:00 – 16:30          Aqua AEROBIC v bazénovom svete

18:30 – 18:45          Večera s Flippym  v reštaurácii


20:30                        OTVORENIE LA NOCHE CUBANA 

CELOVEČERNÁ PÁRTY s Bailadora Dance Group, kubánskou kapelou Team Cuba, bubnovou show a polnočnou tombolou.

 

NEDEĽA 14.7.2019

 

08:30 – 08:45          Raňajky s Flippym  v reštaurácii

10:00 – 11:00          Rodinné hry s Jordanom a Jonathanom vo vonkajšom areáli

11:00 – 11:15          Kŕmenie sumcov afrických Rímsky kúpeľ

11:30 – 12:30          TANEČNÁ HODINA S NIURKOU  Vonkajší areál

14:00 – 14:30          Bazénové súťaže  v bazénovom svete

14:30 – 15:00          Petanque vo vonkajšom areáli

16:00 – 16:30          Aquagym  v bazénovom svete

18:30 – 18:45          Večera s Flippym v reštaurácii

19:00 – 20:00          BOWLINGOVÝ TURNAJ PRE DETI AJ DOSPELÝCH  v Bowling bar


 

Tešíme sa na Vás a želáme Vám deň plný radosti a zábavy !

 Milé detičky, počas celého dňa je Vám k dispozícii aj vynovený detský kútik na prízemí hotela.

 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

 

LA NOCHE CUBANA – KUBÁNSKA NOC

Milí hostia,
horúce rytmy a jedinečná kubánska atmosféra vás čaká na mieste s najväčším počtom slnečných dní na Slovensku – teda vo Wellness Hoteli Patince ****.
Tento deň plný ozajstnej exotiky, zábavy a tanca si jednoducho nemôžete nechať ujsť!

Kedy?
V sobotu 13.7.2019 od 20:30 hod.

Tešiť sa môžete na:
– TEAM CUBA (kubánska kapela)
– BAILADORA DANCE GROUP (tanečná skupina)
– DJ MICHAEL OLIVARES „DJ EL MICHE“
– BUBNOVÁ SHOW
– Moderátor večera ROMAN PAULECH
– TOMBOLA s hodnotnými cenami

 

VSTUPNÉ (Pre neubytovaných hostí):

PARTY PASS: 5 EUR / osoba 
(vstup len na večernú párty od 20:00)

FULL DAY PASS: 19 EUR / osoba 

(celodenný vstup do bazénového sveta + tematický animačný program počas dňa + PARTY = Fiesta)

Vstupenky si môžete zakúpiť na recepcii hotela v deň akcie. Rezervácie vstupeniek vopred, prosíme, hláste na recepcii.

*** NOS VEMOS EN LA FIESTA EN PATINCE! ***
*** Vidíme sa na fieste v Patinciach! ***

Animačný program počas Narodeninového víkendu

Piatok 5.7.2019

 

08:30 – 08:45          Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 – 11:00          Pečenie koláčikov v detskom kútiku

10:30 – 11:00          Turnaj v pieskovom futbale vo vonkajšom areáli

11:30 – 12:00          Aquagym v bazénovom svete

14:00 – 14:30          Bazénové súťaže v bazénovom svete

14:00 – 15:00          Minigolf – stretnutie pri recepcii

15:00 – 15:30          Ruské kolky vo vonkajšom areáli

16:00 – 16:30          Aquagym v bazénovom svete

17:30 – 20:00          Grilovačka na letnej terase s cigánskou muzikouv reštaurácii

18:30 – 18:45          Večera s Flippym v reštaurácii

19:30 – 20:30          Mini diskotéka v KS Sever

22:00 – 01:00          Romantické nočné kúpanie v bazénovom svete

 

Sobota 6.7.2019

08:30 – 08:45          Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 – 11:00          Maľovanie na tvár vo vonkajšom areáli

10:30 – 11:00          Závody na vodných bicykloch vo vonkajšom areáli

11:00 – 11:15          Kŕmenie sumcov afrických pri Rímskom kúpeli

11:30 – 12:00          Aquagym v bazénovom svete

12:15 – 12:45          Penová párty vo vonkajšom areáli

12:45 – 15:45          Dočasné tetovanievo vonkajšom areáli

14:00 – 15:00          Cirkusová vyhliadková plavba v Marina Patince

Transfer turistickým vláčikom z parkoviska hotela o 13:30 hod.

 

14:00 – 14:30          Rybolov – kto prvý chytí rybu? vo vonkajšom areáli

15:00 – 15:30          Family games vo vonkajšom areáli

16:00 – 16:30          Aqua aerobic v bazénovom svete

18:30 – 18:45          Večera s Flippym v reštaurácii

19:00 – 19:30          Vedomostný kvízv bowling bare

20:00 – 21:00          Koncert The Susie Haas Band vo vonkajšom areáli

21:00 – 21:05          Ohňostroj vo vonkajšom areáli

 

Nedeľa 7.7.2019

 

08:30 – 08:45          Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 – 11:00          Maľovanie na tvár vo vonkajšom areáli

10:30 – 11:30          Cirkus Romána vo vonkajšom areáli

11:30 – 12:00          Krájanie narodeninovej torty v Grill bare

14:00 – 14:30          Bazénové súťaže v bazénovom svete

14:30 – 15:00          Petanque vo vonkajšom areáli

16:00 – 16:30          Aquagym v bazénovom svete

18:30 – 18:45          Večera s Flippym v reštaurácii

19:00 – 20:00          Bowlingový turnaj pre deti aj dospelých v Bowling bare

 

  

Tešíme sa na Vás a želáme Vám deň plný radosti a zábavy !

 

Milé detičky, počas celých dní je Vám k dispozícii aj vynovený detský kútik na prízemí hotela.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

 

 

Sme hrdým účastníkom Slnovratu na Dunaji

Prístav v Patinciach

 

Opäť sme sa zapojili do prehliadky podujatí a spoločenstiev na rieke Slnovrat na Dunaji.

Kompletný program nájdete TU.

Príďte sa zabaviť na MDD 1.6.2019 na našu cirkusovú vyhliadkovú plavbu plnú dobrodružstiev.

Čaká Vás zaujímavý program s cirkusovým macom a klaunicou Botkou.

Od 14:00 do 15:00 hod. si môžete vychutnať vyhliadkovú plavbu plnú animačných programov pre deti. O 15:00 hod. Vás turistickým vláčikom odvezieme späť na hotel.

Cena:

Dospelý: 8,- € / osoba

Dieťa od 6 r. do 12 r.: 4,- € / dieťa

Dieťa do 6 r.: zdarma

Tešíme sa na Vás!

Viac informácií a nahlasovanie na recepcii hotela.

Štatút Súťaže o víkendový pobyt pre 2 osoby

Spoločnosť WELLNESS s.r.o. vyhlasuje súťaž o víkendový rodinný pobyt pre 2 dospelé osoby a 2 deti v termíne od 26.7. do 28.7.2019 vo Wellness hoteli Patince****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o víkendový rodinný pobyt pre 2 dospelé osoby a 2 deti” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť WELLNESS s.r.o., so sídlom Patince 431, 946 39, IČO: 35 844 965, (ďalej len „organizátor“). Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže byť alebo sa stať followerom Instagram účtu organizátora, v komentári pod súťažnou fotografiou správne odpovedať na súťažnú otázku a označiť osobu, s ktorou chce v hoteli stráviť víkendový pobyt. Komentáre je možné pridávať na stránku na Instagrame organizátora v priebehu
10.6. – 23. 6. 2019.

Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Instagram, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Instagram nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:
je občanom SR;
II. je plnoletý alebo
III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 10.6. do 23.6. 2019. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže byť alebo sa stať followerom Instagramového účtu organizátora, do komentára správne odpovedať na súťažnú otázku a označiť osobu, s ktorou by chcel vo Wellness Hoteli Patince stráviť víkendový pobyt. Používanie viacerých identít na Instagrame jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril. Súťaž bude ukončená
23. 6. 2019 o polnoci. Zo všetkých komentujúcich pod vybranou súťažnou fotografiou v čase trvania súťaže na www.instagram.com/wellness_hotel_patince/ (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

Cena pre výhercu

Víťaz získa víkendový rodinný pobyt pre 2 dospelé osoby a 2 deti v termíne od 26.7. do 28.7.2019 vo Wellness Hoteli Patince****. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

Odovzdávanie výhry

Organizátor do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou www.instagram.com/wellness_hotel_patince, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.
V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.instagram.com/wellness_hotel_patince. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Instagram a spoločnosť Instagram je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Dátum vydania pravidiel: 6.6.2019

50% zľava na celodenné vstupy v PONDELOK a UTOROK

Milí hostia,
neváhajte a využite našu zľavu

50% na celodenné vstupy do bazénového sveta

v PONDELOK a UTOROK

Cena celodenného vstupu so zľavou:
6 € / dospelá osoba
4 € / dieťa

Akcia platí počas obdobia od 15.04.2019 do 25.06.2019.
Neplatí počas Veľkej Noci 22.04.2019 a 23.04.2019

Viac informácií na recepcii hotela +421 918 886 715.

Otvorenie vodáckej sezóny

Zmena termínu!
Pre nepriaznivú predpoveď počasia na sobotu 4. mája presúvame Otvorenie vodáckej sezóny o dva týždne na sobotu 18. mája 2019.

Milí hostia,
pozývame Vás na pirátsku vyhliadkovú plavbu loďou
v sobotu dňa 18. 5. 2019 o 14.00 hod.

Cena:
8 € / dospelá osoba
4 € / dieťa 6 – 12 rokov

Cena obsahuje:
transfer turistickým vláčikom do prístavu a naspäť
lodný lístok + diplom pre deti
možnosť kormidlovania lode a fotenie sa s kapitánom
kotlíkový guláš, chlieb / osoba
ochutnávka vín

V Marina bare môžete využiť aj ponuku na občerstvenie v sprievode cigánskej kapely.

 

Tešiť sa môžete na bohatý animačný program:
pirátske súťaže pre deti
kŕmenie žraloka
ostrov pokladov
trblietavé tetovanie
modelovanie balónikov

 

Pozrite si aj našu videopozvánku.

 

Viac informácií a rezervácie na recepcii hotela +421 918 886 715.

Hotel si vyhradzuje právo na zrušenie tejto udalosti, v prípade nepriaznivého počasia. Zakúpenie lodných lístkov je nutné 1 deň vopred, t.j. v piatok, 17. 5. 2019 najneskôr do 21:00 hod.

Provensálske trhy

Levanduľa

Srdečne Vás pozývame do Wellness Hotela Patince****
na provensálske trhy v sprievode cigánskej kapely.

Tešiť sa môžete na produkty od lokálnych producentov:

 • BORVIN Bátorové Kosihy – predaj a ochutnávka vína
 • HANDMADE BY GABY – hand made darčeky
 • FISHER MIRIAM – hand made šperky
 • VIOLINDA DESIGN – ručne vyrábané kabelky, oznámenia a pozvánky
 • AF MANUFAKTÚRA – výrobky z rakytníka
 • PATMARKET – ručná výroba dekorácií a darčekov
 • DELICIA DESTILERIA – pálenky
 • GÓLYAFALVI LEVANDULA – výrobky z levandule
 • ČÍPOŠ LACI – pestovanie viac ako 100 druhov chilli z celého sveta

Využite našu akciu na celodenné vstupy do bazénového sveta 1+1 OSOBA ZDARMA.

Tešíme sa na Vašu návštevu!