Oznam o dočasnom uzavretí hotela

Bazén vo Wellness Patince

Milí naši hostia,

na základe zverejnených informácií na stránke Úradu verejného zdravotníctva sme sa rozhodli dočasne uzatvoriť hotel.

Od 15.10.2020 máme uzatvorený celý hotel do odvolania.

O ďalšom postupe Vás budeme samozrejme informovať podľa vývoja situácie. Toto obdobie využijeme na dôkladnú sanitáciu celého nášho komplexu.

Všetkých našich hostí, ktorí majú nastúpiť na pobyt od budúceho týždňa, budeme kontaktovať s bližšími  informáciami.

Veríme, že sa situácia celospoločensky upokojí. Držme si palce a správajme sa zodpovedne, aby sa nám podarilo všetkým, čo v najlepšej možnej miere ustáť toto obdobie. Prajeme veľa zdravia Vám aj Vašim blízkym.

Ďakujeme za porozumenie.

 

V prípade otázok alebo informácií nás kontaktujte: recepcia@wellnesspatince.sk alebo na +421 918 886 715

Hygienické opatrenia a storno podmienky

Pobyt Pohoda týždeň vo Wellness Hoteli Patince

Aktualizované 1.10.2020

Všetky hygienické opatrenia, storno podmienky a novinky v hoteli platné od 1. októbra 2020 na základe najnovšieho Opatrenia UVZ OLP/7694/2020 z 30. septembra. 2020.

Aktualizované opatrenia platné od 1. októbra

Všetky sprísnené hygienické opatrenia zostávajú aj naďalej v platnosti. Zároveň pribudlo niekoľko nových inštrukcií, ktoré sme zabezpečili od 1. októbra pre čo najvyšší komfort a aby sme sa navzájom chránili:

 • Na voľných oddychových plochách vo wellness centre sme zabezpečili dodržiavanie odstupu najmenej 2 metre medzi jednotlivcami alebo členmi skupín (rôznych domácností).
 • Pitné fontánky nefungujú.
 • Monitorujeme počet hostí, aby nepresiahol stanovený limit. 
 • Otváracia doba jednotlivých stredísk je max. do 22.00 hod., v našom prípade sa to týka Bowling baru. Upravili sme jeho otváraciu dobu a bude otvorený od 14.00 do 22.00 hod., aby ste si počas tohto sychravého počasia okrem wellnessu mohli spolu s deťmi užiť aj mini športové aktivity.
 • Vo všetkých stravovacích prevádzkach máme zabezpečené dvojmetrové rozostupy medzi stolmi.

Sprísnené hygienické opatrenia

Zdravie a bezpečnosť sú vždy na prvom mieste, no v týchto mimoriadnych mesiacoch na ne kladieme ešte väčší dôraz ako zvyčajne. Prijali sme preto viaceré opatrenia, ktorých snahou je v maximálnej možnej miere zabezpečiť ochranu našich hostí:

 • Pri detskom kútiku, hlavnej reštaurácii, wellness bare, masážach, spoločných vonkajších a vnútorných priestoroch sme zriadili dezinfekčné stanice na povinnú dezinfekciu rúk.
 • Vzhľadom na zvýšenú potrebu dezinfekcie a sanity sme upravili čas check-inu od 16.00 hod. a check-out do 11.00 hod., aby izby spĺňali čo najvyšší štandard čistoty a komfortu.
 • Zvýšili sme frekvenciu upratovania a čistenia spoločných priestorov a toaliet. Všetky prípravky používame v kombinácii so zmesou s antibakteriálnymi a dezinfekčnými účinkami.
 • Vo zvýšenej miere dezinfikujeme kľučky, bar, stoly, masérske lôžka, pulty, detské stoličky, hračky v detskom kútiku atď.
 • Pani upratovačky pridávajú dezinfekciu aj do vody, ktorou umývajú podlahy a plochy.
 • Tak, ako je u nás zvykom, pravidelne kontrolujeme pH a iné ukazovatele vody v bazénoch, aby bola naša voda v bazénoch nezávadná a zdravotne vyhovujúca.
 • Naši pracovníci ‒ maséri, barmani, pani upratovačky a pracovníci pri výdaji jedla – majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky v spreji pre prípadné požiadavky hostí.
 • Našim zamestnancom každý deň pri nástupe do práce a počas dňa meriame telesnú teplotu.
 • Na recepciu, v reštaurácii, pri wellness bare a pri masážach sme umiestnili informačné letáky z oficiálnej stránky Úradu verejného zdravotníctva.

Veríme, že aj týmito opatreniami zvýšime váš komfort a spoločným zodpovedným prístupom ochránime naše zdravie.

Výhodné storno podmienky

Rozumieme vašim obavám, že situácia nemusí byť stabilná. Preto sme aktualizovali naše storno podmienky, s ktorými nemusíte mať strach, že pri zrušení pobytu prídete o vaše peniaze:

 • Pri zrušení pobytu do 8 dní pred nástupom nie je potrebné platiť žiadne storno poplatky.
 • Ak pobyt zrušíte 7 a menej dní pred nástupom, vašu zálohu presunieme na darčekový poukaz, ktorý môžete využiť v priebehu jedného roka. Pozrite si podrobnosti v našich obchodných podmienkach.

 

Prečítajte si tiež, čo nové sme pre vás v hoteli pripravili túto jeseň.

Pozrite si naše novinky

 

Iniciatíva: Pomôžme kúpaliskám

Bazénový svet

Iniciatíva vyzýva predovšetkým návštevníkov akvaparkov, kúpalísk a plavární, aby pomohli svojim obľúbeným kúpaliskám prežiť toto neľahké obdobie. Počas najbližších týždňov budú môcť návštevníci kúpalísk podpísať a vkladať do pripravených zberných škatúľ pohľadnice, ktoré sú adresované priamo Predsedovi vlády SR, Igorovi Matovičovi. Pohľadnice sú protestom proti neustálemu odkladaniu pomoci cestovnému ruchu, ktorú vláda sľubovala ešte v marci 2020, hneď po vypuknutí pandémie, avšak doteraz sa segmenty cestovného ruchu tejto pomoci nedočkali.

Pohľadnice sa budú nachádzať v pokladniach zapojených kúpalísk, kde ich môžu návštevníci aj podpísané vložiť do predom určených zberných škatúľ. S iniciatívou prišla Slovenská Asociácia Akvaparkov, Kúpalísk a Plavárni (SAAKP), cieľom je dosiahnuť pomoc od vlády pre cestovný ruch na Slovensku.

Iniciatíva sa snaží o dosiahnutie nasledovných cieľov:

 • Zavedenie poukazov na návštevu turistických stredísk, akými sú aj kúpaliska ako aj na zdravotné procedúry a masáže;
 • Zníženie sadzby DPH na 10% na všetky služby cestovného ruchu;
 • Finančnú pomoc na modernizáciu stredísk cestovného ruchu;
 • Odškodnenie za výpadok tržieb počas mesiacov, keď prevádzky cestovného ruchu museli byť povinne zatvorené.

Prečo sa zapojiť?

Zapojením sa do tejto iniciatívy pomôžu návštevníci svojim obľúbeným kúpaliskám, ako aj celému cestovnému ruchu na Slovensku, aby boli vypočutí vládou, ktorá ako jediná má možnosť zachrániť tento sektor. Bez pomoci vlády hrozí  mnohým zariadeniam zatvorenie ich prevádzok.

Ako sa zapojiť?

Stačí sa podpísať na pohľadnicu a hodiť ju do zbernej škatule vystavenej v pokladni kúpaliska. Návštevník nemusí udávať celé meno, stačí ak sa podpíše iniciálami alebo krstným menom a samozrejme môže napísať aj osobný odkaz.

Kde skončia pohľadnice?
Pohľadnice budú hromadne odovzdané v podateľni Úradu vlády SR za účasti zástupcov zapojených kúpalísk.

 

SAAKP_Pomozme_kupaliskam_OK

Štatút Súťaže o pobyt na 2 noci pre 2 osoby

Wellness Hotel Patince

Spoločnosť WELLNESS s.r.o. vyhlasuje súťaž o víkendový pobyt pre dve osoby vo Wellness hoteli Patince****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže
Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o víkendový pobyt pre 2 osoby” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť WELLNESS s.r.o., so sídlom Patince 431, 946 39, IČO: 35 844 965, (ďalej len „organizátor“). Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže v komentári pod súťažným príspevkom označiť osobu, s ktorou chcete v hoteli stráviť víkendový pobyt. Komentáre je možné pridávať na stránku na Facebooku organizátora v priebehu 28.10. – 04. 11. 2020.

II. Súťažiaci a osobné údaje
Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
a) vyhlasuje, že:
I. je občanom SR;
II. je plnoletý alebo
III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
Súťaž sa uskutoční od 18. 10. do 04. 11. 2020. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže napísať do komentára označiť osobu, s ktorou by chcel vo Wellness Hoteli Patince stráviť víkendový pobyt. Používanie viacerých identít na Facebooku jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril. Súťaž bude ukončená
04. 11. 2020 o polnoci. Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na www.facebook.com/WellnessHotelPatince/ (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercu
Víťaz získa víkendový pobyt pre 2 osoby vo Wellness hoteli Patince****. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhry
Organizátor do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou www.facebook.com/WellnessHotelPatince/, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.
V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.wellnesspatince.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.facebook.com/WellnessHotelPatince/. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Dátum vydania pravidiel: 27.10.2020

Animačný program – Robotický víkend

Robotický víkend Wellness Hotel Patince

Milí hostia,

pozrite si program, ktorý sme si pre Vás pripravili počas posledného víkendu letných prázdnin:

 

Štvrtok 27.8.

09:00  Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:30 Bazénové súťaže vo vonkajšom areáli

11:00 Volejbal vo vonkajšom areáli

15:00  Balónové kreácie vo vonkajšom areáli

16:15 Aquagym vo vonkajšom bazéne

18:30 Večera s Flippym v reštaurácii

19:30  Premietanie rozprávky KS Sever

Piatok 28.8.

09:00 Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 Turnaj v pieskovom futbale vo vonkajšom areáli

11:00 Petanque vo vonkajšom areáli

14:00 Spoznaj svet robotov – zábavné stanovištia            

15:00 Trampolínovanie vo vonkajšom areáli

16:00 Maľovanie na tvár vo vonkajšom areáli

18:30 Večera s Flippym v reštaurácii

19:30  Minidisco v KS Sever

22:00 – 01:00 Romantické nočné kúpanie v bazénovom svete

Sobota 29.8.

09:00 Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:00 Balónové kreácie vo vonkajšom areáli

10:00 Spoznaj svet robotov – zábavné stanovištia

11:00  Kŕmenie sumcov afrických – Rímsky kúpeľ

14:00 – 15:00 Vyhliadková plavba v prístave Marina

15:00  Volejbal vo vonkajšom areáli

16:15 Aquagym vo vonkajšom areáli

18:30 Večera s Flippym v reštaurácii

19:30 Premietanie rozprávky KS Sever

 

Nedeľa 30.8.

09:00 Raňajky s Flippym v reštaurácii

10:30 Bazénové súťaže vo vonkajšom areáli

11:00 Kŕmenie sumcov afrických – Rímsky kúpeľ

15:00 Závody na vodných bicykloch – vonkajší areál

16:15 Aquagym vo vonkajšom bazéne

18:30 Večera s Flippym v reštaurácii

19:30 Rodinný kvíz v KS Sever

 

 

Tešíme sa na Vás a želáme Vám pobyt plný radosti a zábavy !

 

Milé detičky, počas celého pobytu sú Vám k dispozícii aj vynovené detské kútiky na prízemí hotela.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

Letný animačný program

Animátor pre deti Wellness Hotel Patince

PONDELOK

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:00     Maľovanie kriedami – Pred hotelom

11:00     Petanque – Vonkajší areál – pri bufete

14:00     Vyhliadková plavba – Marina patince

15:00     Trampolínovanie – Vonkajší areál

16:00     Maľovanie na tvár – Vonkajšie bazény

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Bowlingový turnaj – Bowling bar

UTOROK

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:30     Bazénové súťaže – Vonkajšie bazény

11:00     Balónové kreácie – Vonkajší areál – pri bufete

15:00     Voleljbal – Vonkajší areál

16:15     Aquagym – Vonkajšie bazény

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Turnaj v stolnom futbale – Bowling bar

STREDA

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:00     Salón krásy  – Vonkajší areál – pri bazénoch

14:00     Vyhliadková plavba  – Marina patince

15:00     Závody na vodných bicykloch – Vonkajší areál – jazero

16:00     Turnaj v pieskovom futbale – Vonkajší areál

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Minidisco – Bowling bar

ŠTVRTOK

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:30     Bazénové súťaže – Vonkajšie bazény

11:00     Volejbal – Vonkajší areál

15:00     Balónové kreácie – Vonkajší areál – pri bufete

16:15     Aquagym – Vonkajšie bazény

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Premietanie rozprávky – KS Sever

PIATOK

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:00     Turnaj v pieskovom futbale – Vonkajší areál

11:00     Petanque – Vonkajší areál – pri bufete

15:00     Trampolínovanie – Vonkajší areál

16:00     Maľovanie na tvár – Vonkajšie bazény

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Bowlingový turnaj – Bowling bar

SOBOTA

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:00     Balónové kreácie – Vonkajší areál – pri bufete

11:00     Kŕmenie afrických sumcov – Rímsky kúpeľ

14:00     Vyhliadková plavba – Marina patince

15:00     Volejbal  – Vonkajší areál – pri bufete

16:15     Aquagym – Vonkajšie bazény

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Premietanie rozprávky – KS Sever

NEDEĽA

09:00     Raňajky s Flippym – Reštaurácia

10:30     Bazénové súťaže – Vonkajšie bazény

11:00     Kŕmenie afrických sumcov – Rímsky kúpeľ

15:00     Závody na vodných bicykloch – Vonkajší areál

16:15     Aquagym – Vonkajšie bazény

18:30     Večera s Flippym – Reštaurácia

19:30     Rodinný kvíz – Bowling bar

Zmena programu vyhradená.

Animačný program – Kubánsky víkend

Kubánsky víkend Wellness Hotel Patince

Milí hostia, pozrite si aký program sme si pre Vás pripravili počas víkendu s Kubánskou nocou.

 

Piatok 10.7.2020

 

09:00 Raňajky s Flippym                                                     Reštaurácia

10:00 Turnaj v pieskovom futbale                                   Vonkajší areál

11:00 Petanque                                                                     Vonkajší areál

15:00 Trampolínovanie                                                       Vonkajší areál

16:00 Maľovanie na tvár                                                     Vonkajší bazén

18:30 Večera s Flippym                                                        Reštaurácia

19:30 Bowlingový turnaj                                                      Bowling bar

22:00 Romantické nočné kúpanie                                     Bazénový svet

 

Sobota 11.7.2020

 

09:00 Raňajky s Flippym                                                        Reštaurácia

10:00 Balónové kreácie                                                         Vonkajší areál

10:00 Súťaže a hry s Jordanom a Jonathanom                Vonkajší areál

11:00 Kŕmenie sumcov                                                           Rímsky prameň

14:00  Vyhliadková plavba po Dunaji                                 Prístav Marina
(bližšie informácie a registrácia na recepcii)

15:00 Volejbal                                                                            Vonkajší areál

15:00 Tanečná hodina s Niurkou                                         Vonkajší areál

16:15 Aquagym                                                                          Vonkajší bazén

18:30 Večera s Flippym                                                            Reštaurácia

20:30 Kubánska zábava s DJ Emeteriom a Niurkou        Vonkajší areál

 

Nedeľa 12.7.2020

 

09:00 Raňajky s Flippym                                                       Reštaurácia

10:30 Bazénové súťaže                                                         Vonkajší bazén

11:15 Kŕmenie sumcov                                                         Rímsky prameň

15:00 Závody na vodných bicykloch                                 Vonkajší areál

16:15 Aquagym                                                                       Vonkajší bazén

18:30 Večera s Flippym                                                         Reštaurácia

19:30 Rodinný kvíz                                                                 Bowling bar

 

 

Tešíme sa na Vás a želáme Vám deň plný radosti a zábavy !

Zmena programu vyhradená!

Všetky opatrenia a novinky v hoteli na leto 2020

Opatrenia a novinky na leto 2020 – Wellness Hotel Patince

S radosťou oznamujeme, že od 26. júna 2020 otvárame a začíname letnú sezónu vo Wellness Hoteli Patince****. Práve včas na to, aby ste si u nás mohli užiť leto, prázdniny a zaslúžený oddych po náročných mesiacoch – či už k nám prídete na pobyt alebo iba okúpať sa. Čo všetko pripravujeme pre bezpečnosť a pohodlie vášho letného pobytu?

Sprísnené hygienické opatrenia

Zdravie a bezpečnosť sú vždy na prvom mieste, no v týchto mimoriadnych mesiacoch na ne kladieme ešte väčší dôraz ako zvyčajne. Prijali sme preto viaceré opatrenia, ktorých snahou je v maximálnej možnej miere zabezpečiť ochranu našich hostí:

 • Pri detskom kútiku, hlavnej reštaurácii, wellness bare, masážach, spoločných vonkajších a vnútorných priestoroch sme zriadili dezinfekčné stanice na umytie rúk.
 • Vzhľadom na zvýšenú potrebu dezinfekcie a sanity sme upravili čas check-inu od 16.00 hod. a check-out do 11.00 hod., aby izby spĺňali čo najvyšší štandard čistoty a komfortu.
 • Zvýšili sme frekvenciu upratovania a čistenia spoločných priestorov a toaliet. Všetky prípravky používame v kombinácii so zmesou s antibakteriálnymi a dezinfekčnými účinkami.
 • Vo zvýšenej miere dezinfikujeme kľučky, bar, stoly, masérske lôžka, pulty, detské stoličky, hračky v detskom kútiku.
 • Pani upratovačky pridávajú dezinfekciu aj do vody, ktorou umývajú podlahy a plochy.
 • Tak, ako je u nás zvykom, pravidelne kontrolujeme pH a iné ukazovatele vody v bazénoch, aby bola naša voda v bazénoch nezávadná a zdravotne vyhovujúca.
 • Naši pracovníci ‒ maséri, barmani, pani upratovačky a pracovníci pri výdaji jedla – majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky v spreji pre prípadné požiadavky hostí.
 • Našim zamestnancom každý deň pri nástupe do práce meriame telesnú teplotu.
 • Na recepciu, v reštaurácii, pri wellness bare a pri masážach sme umiestnili informačné letáky z oficiálnej stránky Úradu verejného zdravotníctva.
 • Pred samotným otvorením prebehne kompletná sanitácia priestorov hotela a wellness.

Veríme, že aj týmito opatreniami zvýšime váš komfort a spoločným zodpovedným prístupom ochránime naše zdravie.

Aktualizované storno podmienky

Situácia vyzerá priaznivo, ale rozumieme vašim obavám, že nemusí byť stabilná. Preto sme aktualizovali naše storno podmienky, s ktorými nemusíte mať strach, že pri zrušení pobytu prídete o vaše peniaze:

 • Pri zrušení pobytu do 8 dní pred nástupom nie je potrebné platiť žiadne storno poplatky.
 • Ak pobyt zrušíte 7 a menej dní pred nástupom, vašu zálohu presunieme na darčekový poukaz, ktorý môžete využiť v priebehu jedného roka. Pozrite si podrobnosti v našich obchodných podmienkach.

Vonkajší bazén s toboganom vo Wellness Hoteli Patince

 

Čo nové sme pre vás pripravili

Ani počas nútenej prestávky sme sa v hoteli nezastavili. Pripravovali sme pre vás viacero noviniek či opráv, aby bol váš pobyt u nás ešte príjemnejší:

 • Zdvojnásobili sme počet ležadiel pre našich hostí pri bazénoch.
 • Obnovili sme vonkajší Grill bar pri bazénoch, ktorý vás každý deň bude čakať s chutným menu snackov a miešaných nápojov. Hostia si svoj nápoj budú môcť objednať priamo k vlastnému ležadlu. Naši čašníci budú obsluhovať priamo pri bazénoch, aby sme zvýšili váš komfort objednávania.
 • Obnovili sme športové vybavenie , aby ste si u nás naplno užili letné aktivity z našej ponuky. Zaobstarali sme nové bicykle, tenisové rakety či vodné bicykle, k dispozícii máme aj náradie na lov rýb v jazere pri hoteli.
 • Pri plánovaní výletov na cyklotrase či pri plavbách budete mať k dispozícii možnosť občerstvenia, obklopení prírodou Dunaja. V našom Prístave Patince budeme mať 5-krát do týždňa otvorený náš Marina Bar.
 • Pre menšie aj väčšie deti chystáme nové vonkajšie detské ihriská. Už teraz sa môžu tešiť na interaktívne ihriská, trampolínu, šmýkačky, preliezky a hojdačky.

Letný pobyt 2020

Príďte si k nám počas leta oddýchnuť od starostí bežných dní a rodičovských povinností. Rezervujte si letný pobyt s polpenziou, s neobmedzeným vstupom do našich vnútorných aj vonkajších bazénov (10 bazénov a 4 tobogany) a 5 druhov sáun. Pribalíme vám k nemu množstvo bonusov.

Nájdete medzi nimi vyhliadkovú plavbu, vstupy do pevností v Komárne, požičanie športového vybavenia, welcome drink, voucher na kávu v našej kaviarni, masáže či pleťovú masku na tvár. Samozrejmosťou je náš bohatý animačný program, ktorý zabaví deti, ale aj dospelých. Ten bude ešte bohatší počas obľúbených špeciálnych víkendov: narodeninového, robotického a s kubánskou nocou.

 

Rezervovať letný pobyt

Oznam o dočasnom uzavretí hotela

Dôležitý oznam

Milí naši hostia,

vedenie nášho hotela sa rozhodlo aj na základe odporúčania Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pripojiť k výzve o dočasnom uzatvorení hotela. Vážime si Vaše zdravie, ale aj zdravie našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

 

Od 14.03.2020 máme uzatvorený celý hotel do odvolania.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja situácie.

 

Všetkých našich hostí, ktorí majú nastúpiť na pobyty, budeme kontaktovať s bližšími  informáciami.

Veríme, že sa situácia celospoločensky upokojí. Držme si palce a správajme sa zodpovedne, aby sa nám podarilo všetkým, čo v najlepšej možnej miere ustáť toto obdobie.

 

Ak chcete byť informovaní o znovuotvorení hotela a o všetkých akciách a novinkách, ktoré vám prinášame, prihláste sa do nášho

 

wellness týždeň vo Wellness Hotel Patince

 

Či ste sa chystali k nám na pobyt alebo nie, každý si zaslúži v tomto ťažkom období trochu oddychu. Naplánujte si teda aj s rodinkou relaxačný deň plný aktivít, ktoré vám pomôžu trochu vypnúť hlavu či oživiť stereotyp.

Prečítajte si naše tipy, ako sa zahrať s deťmi, vytvoriť si domáce procedúry a navariť podľa receptu nášho šéfkuchára.

Prineste si wellness ako z Patiniec aj k vám domov

 

Alebo si prečítajte náš online magazín, kde nájdete zaujímavé recepty, novinky alebo naše plány do budúcna.

Online magazín

 

Prajeme veľa zdravia Vám aj Vašim blízkym a tešíme sa, že sa čoskoro opäť uvidíme!

Preventívne opatrenia pre Váš komfort

Pobyt s blogerkami Wellness Hotel Patince

Vzhľadom na dianie posledných dní nepodceňujeme dobré rady a rešpektujeme zvýšené preventívne opatrenia. Všetky úkony sme vo zvýšenej miere začali preventívne vykonávať už od od prvej výzvy vydanej hlavným hygienikom, aby sme sa v čo najlepšej miere správali zodpovedne.

 

Prijali sme tieto opatrenia:

 • umiestnili sme informačné letáky z oficiálnej stránky Úradu verejného zdravotníctva na recepciu, v reštaurácii, pri wellness bare a pri masážach
 • zriadili sme dezinfekčné stanice na umytie rúk pri detskom kútiku, hlavnej reštaurácii, wellness bare, masážach
 • zvýšili sme frekvenciu upratovania a čistenia spoločných priestorov a toaliet: všetky prípravky používame v kombinácii so zmesou s antibakteriálnymi a dezinfekčnými účinkami
 • vo zvýšenej miere dezinfikujeme kľučky, bar, stoly, masérske lôžka, pulty, detské stoličky, hračky v detskom kútiku a pani upratovačky majú dezinfekciu aj vo vode, s ktorou umývajú podlahy a plochy
 • štandardne kontrolujeme pH a iné ukazovatele vody v bazénoch (tak ako doteraz počas celého roka), aby bola naša voda v bazénoch nezávadná a zdravotne vyhovujúca
 • naši pracovníci- maséri, barmani, pani upratovačky a pracovníci pri výdaji jedla – majú k dispozícii aj dezinfekčné prostriedky v spreji pre prípadné požiadavky klientov
 • denne meriame telesnú teplotu našim zamestnancov pri nástupe do práce 

Žiadame o opatrnosť našich hostí

Chceme poprosiť našich hostí a klientov: ak sa u nich prejavujú akékoľvek známky respiračného ochorenia, ktorí sa liečia aj na iné ochorenia a seniori, ktorí sú rizikovou kategóriou a pre ktorých je nákaza zdraviu vysoko nebezpečná, aby kontaktovali naše rezervačné oddelenie, nakoľko nedoporučujeme príchod do hotela. Rovnako žiadame hostí, ktorí v poslednom období navštívili oblasti, ktoré sú podľa MZV SR vyhlásené za rizikové, aby zvážili príchod do nášho hotela.

Klienti, ktorí z vyššie uvedených dôvodov zrušia pobyt vo Wellness Hoteli Patince, si môžu uplatniť náhradný termín pobytu, alebo vytvoríme darčekový poukaz s dlhšou dobou platnosti, ak už záloha za pobyt bola vopred uhradená.

Veríme, že aj týmito opatreniami zvýšime Váš komfort a spoločným zodpovedným prístupom ochránime naše zdravie.