Čím je naše voda výjimečná?

V našich bazénech využíváme vodu z vlastního termálního pramene. Využívání termálních pramenů v Patincích má dávnou tradici. Už dokumenty z 13. století píší o teplých pramenech s léčivými účinky a o existenci lázní z římských dob.

O termální vodě z patinských pramenů s dobrým účinkem na lidský organismus se ve svém díle zmiňuje i Matej Bel. Hrabě Nedetzky dal vybudovat v okolí pramene vany, ve kterých se úspěšně léčili nemoci končetin. 10. října 1953 na návrh Dr. Ondreje Stollmana prohlásili patinský termální pramen a jeho okolí za chráněnou oblast. Jeden z vrtů se nachází u termálního jezírka asi 1 km SV od obce Patince. Pramen byl navrtán v r. 1953 a vytváří jezírko o velikosti 10 x 20 m s max. hloubkou 2 m.

Další zdroj minerální vody je v blízkosti termálního jezera. Jde vlastně o párový vrt vybudovaný ke zlepšení hydrotechnických parametrů (velké vstupní rychlosti). Vrt je hluboký 160 m, zabudovaný však pouze do hloubky 146 m. Teplota vody je 26,9 °C.

Třetí pramen vyvěrá na louce před termálním jezerem směrem k areálu koupaliště. Vrt byl vybudován v r. 1982 pro potřeby rekreačního střediska. Je hluboký 170 m a jsou na něm ponechány ocelové mříže. Termální voda z vrtu vytéká vlastním přetlakem. Její teplota dosahuje 26,2 °C.

Termální voda v Patincích se vyznačuje vysokým obsahem hydrogenuhličitanů, vápníku, hořčíku i síranů a díky tomu velmi příznivě působí na pohybové ústrojí a proti jeho chorobám.

Relaxace v termální vodě teplé cca 35 °C má uklidňující účinek na organismus, podporuje přívod tepla hlavně do končetin, které jsou vždy chladnější. Zvýšení tělesné teploty vyvolává významné zrychlení biochemických změn v organismu – zvyšuje se spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého, zlepšuje se pružnost svalů, vazů a pojivových tkání, přičemž se snižuje svalové napětí, zvyšuje se prokrvení kůže a tělesného jádra v důsledku přijatého tepla.

Bazénový svět Wellness Hotelu Patince **** je komplex bazénů s využitím vody z termálního vrtu, která je speciálně upravována tak, aby byla zdravotně a hygienicky vyhovující. V našem bazénovém světě najdete velký relaxační bazén s množstvím atrakcí, jako jsou masážní vodní postele a děla, trysky, chrliče, divoká řeka. Dále zde najdete klidový bazén, vířivku a dětský bazén.

BAZÉNOVÝ SVĚT