Odebírání bulletinu

Souhlasím se zpracováním správce údajů za účelem zasílání obchodních sdělení o novinkách, nabízených produktech a seminářích správce, a to formou bulletinových zpráv prostřednictvím elektronické pošty. Svůj souhlas dávám na dobu 5 let a beru na vědomí, že souhlas je možné kdykoliv odvolat před uplynutím dané lhůty, a to písemnou formou.

 

Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování údajů před uvedenou lhůtou budou jeho osobní údaje vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu. Při zasílání novinek prostřednictvím elektronické pošty je možné souhlas odvolat i elektronicky, a to kliknutím na odhlášení se, které se nachází v těle zprávy.