Rozbor vody

Rozbor vody a termálních vrtů

Obsah charakteristických katiónů a aniónů
Název Chemická značka Mg/l
Sodík Na+ 21,2
Draslík Ka+ 26,6
Amónne ionty NH4+ 0,23
Hořčík Mg+ 46,0
Vápník Ca+ 81,4
Železo Fe+ neg.
Mangan Mn+ <0,03
Chloridy Cl 21,3
Sírany So42- 37,7
Hydrouhličitany HCO3 410,3
Dusičnany NO3 neg.
Sirovodík H2S 2,2