close close

Aktuálne informácie o opatreniach

»

Kontaktný Formulár – Súhlas so spracovaním OÚ

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia informácií. Svoj súhlas dávam na dobu 1 roka a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.

 

Zaškrtnutím políčka “Súhlasím zo zasielaním noviniek” súhlasím so spracovaním osobných informácií na účely prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami a za účelom zasielania obchodných oznámení o novinkách, ponúkaných produktoch a seminároch prevádzkovateľa a to formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.