Rozbor vody

Rozbor vody a termálnych vrtov

Obsah charakteristických katiónov a aniónov
Názov Chemická značka Mg/l
Sodík Na+ 21,2
Draslík Ka+ 26,6
Amónne ióny NH4+ 0,23
Horčík Mg+ 46,0
Vápnik Ca+ 81,4
Železo Fe+ neg.
Mangán Mn+ <0,03
Chloridy Cl 21,3
Sírany So42- 37,7
Hydrouhličitany HCO3 410,3
Dusičnany NO3 neg.
Sírovodík H2S 2,2