Vyhliadkové plavby

Pravidelné vyhliadkové plavby po Dunaji

Z prístavu Patince môžete absolvovať vyhliadkové plavby loďou po Dunaji. Počas plavby budete môcť spoznať okolitú prírodu Podunajska so zachovanými zvyškami lužných lesov.

V máji a júni sa pravidelné vyhliadkové plavby konajú každú sobotu o 14:00 hod., ostatné dni na základe objednávky alebo dohody. Preprava do prístavu Marina – individuálna.

V júli a auguste sa budú pravidelné plavby konať v pondelok, stredu a sobotu o 14:00 hod. Transfer do prístavu Marina je zabezpečený turistickým vláčikom z parkoviska hotela.

V septembri a októbri sa pravidelné vyhliadkové plavby konajú každú sobotu o 14:00 hod., ostatné dni na základe objednávky alebo dohody. Preprava do prístavu Marina – individuálna.

Cena:
dospelá osoba 8 €
dieťa do 12 rokov 4 €
dieťa do 6 rokov zdarma.

Informácie a nahlasovanie:

 

 

Dôležité informácie:

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 15 prihlásených osôb. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť plavbu v prípade nevhodných poveternostných podmienok alebo nevhodného stavu vody na Dunaji.