Zodpovedná osoba (č. 307/2014 Z. z.)

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

WELLNESS s.r.o.

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky: ITAK s.r.o.
adresa: Baštová 38, 94501 Komárno
telefón: +421 905 223 001
e-mail: wellnesspatince@podaniepodnetu.sk

spôsob podávania podnetov:
ústne do záznamu
písomne
elektronicky